Kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Bàn đến một số khía cạnh của cơ chế ngăn ngừa lạm quyền trong việc tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước thể hiện trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!