Dự án bauxite rủi ro lớn

Phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương về những vấn đề liên quan đến dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ sau khi dự án xây dựng Cảng Kê Gà bị dừng lại

Lưu vào:
Tác giả chính: Nhẫn Nam
Đồng tác giả: Lê, Phi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!