Điều chỉnh quy hoạch dự án Bauxite: Quá ưu ái cho Vinacomin

Trích đăng ý kiến của một số chuyên gia kinh tế và bauxite nhận định về việc Vinacomin kiến nghị điều chỉnh giảm giá đất bồi thường, giảm phí môi trường tài nguyên xuống đều đem lại lợi ích cho chủ đầu tư và nếu được Chính phủ thông qua thì quá ưu ái cho Vinacomin dù có thể dự án này không mang lại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trà Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!