Trích dẫn APA

Đông Phương, & Sơn Hà. Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Chicago Style Citation

Đông Phương, and Sơn Hà. Việt Nam Khẳng định Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Trích dẫn MLA

Đông Phương, and Sơn Hà. Việt Nam Khẳng định Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.