Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử

Giới thiệu một số bình luận về các bản hiến pháp làm nên lịch sử được in trong cuốn sách Constitution that made history: Hiến pháp Connecticut 1638-1639; Hiến pháp Ba Lan 1791; Hiến pháp Bỉ 1831.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!