Trích dẫn APA

Cẩm, V. K. Tham nhũng vặt giảm, tham nhũng lớn tăng.

Chicago Style Citation

Cẩm, Văn Kình. Tham Nhũng Vặt Giảm, Tham Nhũng Lớn Tăng.

Trích dẫn MLA

Cẩm, Văn Kình. Tham Nhũng Vặt Giảm, Tham Nhũng Lớn Tăng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.