Xử lý hành chính chống người thi hành công vụ: Hết sức cẩn trọng khi chỉ huy quân đội

Bàn về khả năng huy động quân đội hỗ trợ xử lý hành chính chống người thi hành công vụ trong Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ do Bộ Công An đang chủ trì soạn thảo....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghĩa Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!