Trung Quốc trong cái nhìn của ông Lý Hiển Long

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trao đổi với báo The Washington Post về bộ mặt Trung Quốc dưới một thế hệ lãnh đạo mới, cán cân quyền lực Mỹ - Trung và tranh chấp lãnh hải.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thục Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!