Kiểm soát quyền lực để chống lạm dụng

Bài trả lời phỏng vấn của TS Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSNDTC về một chế định mới trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phần về kiểm soát quyền lực nhà nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!