GS Thayer: Hải quân Trung Quốc sẽ gia tăng gây hấn

Nội dung trao đổi của GS Carlyle Thayer, Học viện Quốc phòng Úc với phóng viên về việc sắp tới Trung Quốc sẽ triển khai nhiều tàu chiến trên Biển Đông, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tuyên chiến chủ quyền, sẵn sàng gây hấn kiểu như bắn đạn cháy vào tàu cá Việt Nam....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!