Cuộc chơi bất chấp lý lẽ kiểu Trung Quốc

Bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc về hàng loạt chiêu trò trên mặt trận thông tin cũng như trên thực địa về vấn đề chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc thời gian gần đây.

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc về hàng loạt chiêu trò trên mặt trận thông tin cũng như trên thực địa về vấn đề chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc thời gian gần đây.