Ai tiếp tay cho thủy điện giết sông?

Trong khi người dân ở hạ lưu một số đập thủy điện bị thiếu nước thì chủ đầu tư và một số cơ quan quản lý trực tiếp vẫn giữ nguyên quan điểm rằng họ đã làm đúng những gì được phê duyệt.

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Thanh
Đồng tác giả: Thái, Bá Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!