Dân có thể kiện "thủy điện" giết sông

Bài viết nêu ý kiến của một số chuyên gia về việc sử dụng tài nguyên nước vốn là tài sản chung sử dụng trên nguyên tắc chia sẻ, khi bị xâm phạm lợi ích thì bên còn lại có quyền khởi kiện (theo luật Tài nguyên nước). Trên cơ sở đó, người dân có thể khởi kiện nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 cùng với việc c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chí Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!