Thủy điện nuốt rừng

Bài đăng tải trên 2 kỳ báo Tuổi trẻ nói về tình trạng nhiều diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng thủy điện ở một số địa phương trên cả nước. Kỳ 1: Phá nhiều, trồng lại chẳng bao nhiêu; Kỳ 2: Kiếm cớ để lẩn tránh trách nhiệm....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!