Lo ngại tác động của các đập thủy điện trên sông Mê Kông

Nội dung phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế (Bộ Ngoại giao VN) xung quanh các mục tiêu quan trọng được thảo luận tại cuộc họp Nhóm công tác hạ nguồn Mê Kông- Mỹ lần thứ 4 do Bộ Ngoại giao VN phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Luân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!