Dự án thủy điện ĐN 6 và ĐN 6A: Ý kiến từ hai phía

Bài viết nêu ý kiến của hai phía liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: ông Bùi Pháp, Chủ tịch HDDQT Đức Long Gia Lai, chủ đầu tư dự án cho rằng không phạm luật còn đại diện mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) thì cho rằng dự án vẫn phạm luật....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!