Cần dừng ngay 2 dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

Những nội dung thảo luận tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A của UB Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Thuyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!