Bô xít Tân Rai: Alumin tồn kho, công nhân thiếu việc

Bài viết nêu thực trạng tồn tại ở nhà máy Alumin Tân Rai: công nhân bị âm tiền lương do thiếu việc, 20.000 tấn alumin chưa bán được, hơn 50 tài xế của xí nghiệp mỏ tuyển Bô xít Tân Rai đồng loạt ngưng việc vì mắc nợ.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!