Làm thủy điện, đừng đặt người dân trước rủi ro

Bài chia sẻ của Jake Brunner (điều phối viên chương trình Mê Kông của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) về hàng loạt bài về thủy điện đăng trên báo Tuổi trẻ cùng ý kiến đóng góp cho cách thức phát triển thủy điện ở Việt Nam....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hương Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!