Thủy điện Tây Nguyên cuối mùa khô

Bài viết nói về việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên cần phải được tính toán kỹ lưỡng vì vào mùa khô, các công trình thủy điện tiệm cận với mức nước chết cộng thêm nhiều hệ lụy kéo theo sau đó tác động mọi mặt đời sống xã hội....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!