Tướng vịnh nói về quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ

Bài phỏng vấn Tướng Nguyễn Chí Vịnh về những đặc điểm nổi bật nhất trong chính sách quốc phòng Việt Nam sau 38 năm ngày thống nhất đất nước, trong đó, nhấn mạnh việc mua vũ khí chỉ để bảo vệ tổ quốc, cũng như những nguyên tắc trong đàm phán COC...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!