Làm thủy điện, đừng đặt người dân trước rủi ro

Những ý kiến trao đổi của Ông Jake Brunner - Điều phối viên chương trình Mekong, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (iucn) về cách thức phát triển thủy điện ở Việt Nam, vốn có nhiều khác biệt với hầu hết các nước trên thế giới, trừ Trung Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!