Những chặng đường lịch sử\

Sách đề cập đến hai thời kỳ đấu tranh cách mạng quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc, tái hiện một bức tranh lịch sử hoành tráng, hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh giành độc lập...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Nguyên Giáp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Phiên bản:Tái bản có sửa chữa
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9228 Nh556c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn