Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:"Vùng biển chủ quyền của ta, bà con cứ đánh bắt"

Tại buổi nói chuyện với hàng trăm ngư dân chiều 15-4 ngay tại cảng cá Lý Sơn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Quốc gia nào cũng có chủ quyền. Do vậy vùng biển chủ quyền của ta thì bà con cô bắc cứ đánh bắt"

Lưu vào:
Tác giả chính: Hiển Cừ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!