Vì sao Trung Quốc muốn đàm phán COC?

Phân tích ý đồ của Trung Quốc khi đề nghị ASEAN đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC), cùng lúc đó lại ban hành Quy hoạch hải dương mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Cảnh Toàn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
COC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!