Báo động đỏ thu nhập ngoài lương

Những ý kiến của ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, TN,TT&ND của Quốc hội xung quanh con số 79% cán bộ, công chức có thu nhập ngoài lương

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!