Giãn dân để cứu dân, cứu di sản

Bài viết phản ánh những bức xúc của người dân làng cổ Đường Lâm phải đệ đơn xin trả lại di tích quốc gia cho Nhà nước vì họ không đủ đất sống dân số thì tăng trong khi di tích làng cổ thì không được sửa chữa. Theo các chuyên gia và cán bộ xã, phải giãn dân khẩn cấp và nghiêm túc để cứu dân và cứu di...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!