Khai thác bôxít: Chi phí tăng cao, công nghệ lạc hậu

Một số con số mới nhất về các dự án bôxit Tây Nguyên được công bố tại hội thảo do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN tổ chức cho thấy thực trạng các dự án đều chậm tiến độ, chi phí tăng cao mà công nghệ thì lạc hậu.

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm, Văn Kình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!