Công tác quy hoạch cán bộ phải dân chủ và có tranh cử

Bài trao đổi với ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên TƯ Đảng khóa V, VI, VII, VIII, IX, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về công tác quy hoạch cán bộ, theo ông, cần phải thực hành dân chủ và tranh cử thì mới làm tốt công tác quy hoạch cán bộ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!