Người dân ở làng cổ Đường Lâm(thị xã Sơn Tây) xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia

Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển di tích quốc gia khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn điển hình là việc người dân làng cổ Đường Lâm xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia vì phải sống chật chội. Đây là vướng mắc tồn đọng mà các cấp quản lý văn hóa phải quan tâm và có phương án quy ho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!