Có một học thuyết quân sự Việt Nam

Chuyên trang Hồ sơ - sự kiện của báo Lao động giới thiệu một phần bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề xuất việc triển khai nghiên cứu vấn đề Học thuyết quân sự Việt Nam thành đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước tại Hội thảo "Học thuyết quân sự Việt Nam"...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!