Đường lưỡi bò là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào

Một số trí thức có lương tri của Trung Quốc lên tiếng phản đối về đường lưỡi bò tưởng tượng, bày tỏ thái độ độc lập, tôn trọng sự thật lịch sử và căn cứ khoa học. Một giả thuyết rằng đường lưỡi bò là kết quả của một quan chức phụ trách Vụ Nội vụ chính tên là Trịnh Tư Ước tiện tay vẽ vào. Khá nhiều c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!