Sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Tăng cường trách nhiệm của Thủ tướng

Tại buổi họp báo về kết quả lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ Tư pháp chủ trì, các nội dung liên quan đến vị trí, vai trò, địa vị pháp lý của Chính phủ; trách nhiệm của Thủ tướng, thu hồi đất...được góp ý nhiều nhất trong hơn 28.000 cuộc hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và kho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Long
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!