Sự gây hấn trên Biển Đông có thể là cái "gông đeo cổ" Trung Quốc

Bài trao đổi với TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng về những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!