Khó khăn trong điều chỉnh hạn sử dụng đất nông nghiệp

Bài báo nói về việc điều chỉnh hạn sử dụng đất nông nghiệp trong dự thảo luật Đất đai sửa đổi đang được nhiều người quan tâm bàn luận

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Xuân Diên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!