Vỡ đập thủy điện, 8 người đánh đu trên ngọn cây

Hơn 40m đập thủy điện Ia Krêi ở Đức Cơ, Gia Lai bị vỡ gây cô lập hàng trăm người, thiệt hại tài sản hoa màu của người dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Huỳnh Kiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!