Trích dẫn APA

Nguyễn, Q. Tây Nguyên: Lỗ hổng thủy điện nhỏ.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Quyền. Tây Nguyên: Lỗ Hổng Thủy điện Nhỏ.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Quyền. Tây Nguyên: Lỗ Hổng Thủy điện Nhỏ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.