Tây Nguyên: Lỗ hổng thủy điện nhỏ

Bài viết của kỹ sư Nguyễn Quyền, chuyên gia tư vấn thiết kế thủy lợi - thủy điện, chủ nhà mày điện tư nhân đầu tiên của Việt Nam từ góc nhìn chuyên môn phân tích nguyên nhân nhiều công trình thủy điện nhỏ ở Tây Nguyên xảy ra các sự cố nghiêm trọng thời gian gần đây...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quyền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương