Thiệt hại nặng vì thủy điện Sêrêpốk 4A

Phản ánh những thiệt hại do thủy điện Sêrêpốk 4A xây kênh dẫn dòng chặn ngang các con suối khiến hàng ngàn hécta hoa màu của người dân Buôn Đôn bị ngập úng

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Kiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!