Thủy điện nhỏ và sự thờ ơ của người trong cuộc

Bài báo nói về băn khoăn trăn trở của dư luận trước hàng loạt sự cố thủy điện gây hệ lụy lớn về mọi mặt đời sống xã hội, đặt câu hỏi khi sự việc xảy ra rồi mới thấy các cơ quan quản lý vào cuộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Duy Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!