Trích dẫn APA

Ngọc Quang. Ám ảnh thủy điện.

Chicago Style Citation

Ngọc Quang. Ám ảnh Thủy điện.

Trích dẫn MLA

Ngọc Quang. Ám ảnh Thủy điện.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.