Tây Nguyên: Mất an toàn nghiêm trọng ở các hồ

Việc vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 cảnh tỉnh đối với các cấp chính quyền địa phương các tỉnh Tây Nguyên về an toàn các hồ, đập thủy điện, thủy lợi. Bài viết nêu lỗ hổng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng và tác động đối với môi trường của các công trình thủy điện và tu bổ các công tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thục Vy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!