"Treo" đập nước trên đầu dân

Hai bài báo đăng trên báo Lao động nói về thực trạng của việc xây dựng thủy điện Đak Đrink, Quảng Ngãi thiếu sự điều tra đánh giá tình hình trước khi xây dựng của chủ đầu tư dẫn đến việc sắp sửa tích nước thủy điện thì mới phát hiện dưới lòng hồ có hàng ngàn người dân đang sinh sống. Bản thân chủ đầ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đình Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!