Đề nghị ngưng xây thủy điện ở Tây Nguyên

Bài báo nêu đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tạm ngưng xây dựng mới các công trình thủy điện ở Tây Nguyên trong hai năm 2013 và 2014 do các công trình đã và đang xây dựng quá nhiều, phá vỡ cân bằng sinh thái, gây nên hậu quả xã hội lớn....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Từ Duy
Đồng tác giả: Lang Biang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!