Trích dẫn APA

Đặng, T. K. Kiến nghị tạm dừng cấp phép ở Tây Nguyên: Đến lúc không thể nói suông với thủy điện.

Chicago Style Citation

Đặng, Trung Kiên. Kiến Nghị Tạm Dừng Cấp Phép ở Tây Nguyên: Đến Lúc Không Thể Nói Suông Với Thủy điện.

Trích dẫn MLA

Đặng, Trung Kiên. Kiến Nghị Tạm Dừng Cấp Phép ở Tây Nguyên: Đến Lúc Không Thể Nói Suông Với Thủy điện.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.