Thiếu đoàn kết, lợi ích chính đáng của ASEAN sẽ bị phớt lờ

PGS. TS Trần Khánh - Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á đã đề cập đến sự đoàn kết của ASEAN với tư cách một khối thống nhất là yếu tố then chốt để giải quyết tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!