Bộ luật Tố tụng Hình sự của nước cộng hòa Pháp

Sách trình bày toàn văn bản dịch tiếng Việt bộ luật Tố tụng Hình sự của nước cộng hòa Pháp được ban hành ngày 31-12-1957 và có hiệu lực vào năm 1958 gồm 803 điều

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Nhà pháp luật Việt-Pháp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.44 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn