Loại bỏ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

Chính phủ giao Bộ Công thương rà soát để đưa các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A ra khỏi quy hoạch được duyệt đã tạo được rất nhiều niềm tin cho người dân đặc biệt là đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng nai...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Thuyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!