Chủ nghĩa cấu trúc và văn học: Nghiên cứu-Văn bản-Thuật ngữ\

Sách giới thiệu về thuyết cấu trúc (Chủ nghĩa cấu trúc) một trào lưu khoa học gồm các khuynh hướng nghiên cứu có chung những tư tưởng khoa học luận và phương pháp phân tích khoa học đặc thù; cuốn sách giới thiệu những thành tựu của khoa học các cấu trúc đạt được trong lĩnh vực khoa học...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Bá Đĩnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Trung tâm nghiên cứu Quốc học: Văn học, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 801.56 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn