Nỗi khổ từ thủy điện

Bài viết phản ánh nỗi khổ của 400 hộ dân tái định cư thủy điện Cửa Đạt đến sinh sống ở hai xã thuộc Như Thanh, Thanh Hóa đã được 7 năm nhưng đời sống bấp bênh thu nhập thấp nhất so với các khu tái định cư của cả nước.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!